Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


25. maj 2010.
   IZVEŠTAJ O NAPRETKU SRBIJE 

 

U okviru dijaloga Delegacije Evropske unije u Beogradu sa privrednim asocijacijama, nevladinim sektorom i biznis zajednicom, predsednik Privredne komore Beograda dr Milan Janković  učestvovao je u radu sastanka, koji je imao za cilj prenošenje iskustava radi sačinjavanja izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija. Na sastanku su izneti najznačajniji zaključci o ekonomsko-privrednom napretku zemlje, zakonodavnom okviru i ambijentu za poslovanje domaćih i stranih kompanija uopšte.  Tom prilikom predsednik Milan Janković istakao je potrebu za jačanjem socijalnog dijaloga i parntera u tripartitnom odnosu, kao i pojednostavljenje ambijenta za poslovanje malih i srednjih preduzeća. Dostizanje evropskih standarda u poslovanju preduzeća, povećanje izvoza na evropska i regionalna tržišta, saradnja istraživačkih institucija, univerziteta i biznisa predstavlja prioritet u narednom periodu.