Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


25. maj 2010.     
ODRŽAN FORUM BISEC 10

U organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija (FIT) i  Matematičkog instituta SANU, u Narodnoj banci Srbije je održan drugi po redu Forum, posvećen bezbednosti informacionih sistema i računarskih mreža.
Izuzetnu pažnju su privukle prezentacije predstavnika MUP Srbije, Odeljenja za visokotehnološki kriminal MUP-a Srbije, koji su prezentovali rezultate dosadašnjeg rada na otkrivanju i procesuiranju kriminalnih radnji u domenu visokih tehnologija u Republici Srbiji.

Utisak, koji se nameće sa ovog foruma, je da je u Srbiji primetan napredak u razvoju pravnog okvira, organizovanju nadležnih institucija, primeni standarda za zaštitu informacionih sistema, ali da veću pažnju treba posvetiti konstantnom razvoju bezbednosne kulture krajnjeg korisnika, kao najslabijoj tački u sistemu zaštite informacionih sistema.