Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


27. maj 2010.
  KORIŠĆENJE STAJSKOG ĐUBRIVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE  

Istraživači Kompanije "Hewlett-Packard" na konferenciji Američkog udruženja mašinskih inženjera predstavili su projekat korišćenja stajskog đubriva i drugog otpada sa farmi za generisanje električne energije, po kome farma sa 10.000 krava može obezbediti 1 MW za napajanje centra za obradu podataka u kome se nalazi 1.000 servera. Na pojedinim farmama organska materija već se koristi u procesu nazvanom anaerobno varenje, kako bi se stvorila električna energija. U tom procesu stvara se biogas bogat metanom, a HP-ovi istraživači su u svom projektu ispitivali načine za proširenje procesa, kako bi se dobila dovoljna količina energije za napajanje centra za obradu podataka. Američka Agencija za zaštitu životne sredine u svojoj studiji procenuje da trenutno postoji 125 ovakvih projekata u komercijalnim farmama u SAD. U okviru tih projekata u 2008. godini je proizvedeno 290 miliona kilovat sati.