Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

27. maja 2010.   XIV KONGRES SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA SRBIJE

U Domu sindikata je održan XIV Kongres Saveza samostalnih sindikata Srbije uz prisustvo predsednika Republike Srbije Borisa Tadića, potpredsednika Vlade Republike Ivice Dačića, predstavnika ministarstava Republike Srbije, predstavnika komorskog sistema, kao i  međunarodnih sindikalnih organizacija, organizacija iz regiona i medija.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović istakao je da nikada nije postojalo više razloga i brige za budućnost nego sada, kada su realni pokazatelji uslova života sve lošiji, a radnih mesta i prava sve manje. On se založio za socijalni dijalog, posebno naglasivši značaj i ulogu Komorskog sistema, kao punopravnog partnera u tripartitnom dijalogu između predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade.
Prema dnevnom redu, na Kongresu će biti verifikovan izbor novih članova Veća, izabran predsednik SSSS, novi članovi Nadzornog i Statutarnog odbora SSSS i usvojena kongresna dokumenta, među kojima i rezolucije o socijalnom dijalogu, kolektivnim ugovorima, radnom vremenu i zaštiti prava radnika na  Kosovu i Metohiji.