Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


31. maj 2010.
    OBNAVLJANJE VINOGRADARSTVA U SRBIJI
  
 

Povodom održavanja međunarodnog festivala vina u Beču "Vievinum", na kome učestvuju i srpski vinari, najavljeno je da će Srbija obnoviti vinogradarsku proizvodnju. Vinogradarstvo u Srbiji je u proteklom periodu obeležilo nestajanje velikih kompleksa i podizanje novih vinograda na malim površinama. To je i evropski trend – male vinarije, koje poseduju između 2 i 8 ha, srednje  između 8 i 10 ha, 2 ili 3 veće na nivou države, koje imaju 200 ha, odnosno 1.500 ha pod grožđem.