Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

13. maj 2010.     JEDINSTVENI KATASTAR NEPOKRETNOSTI SRBIJE   

Izrada jedinstvenog katastra nepokretnosti Srbije počela je još pre dve decenije. Problem besparice za taj veliki projekat rešen je 2004. godine kada je Svetska banka za taj posao odobrila 30 miliona dolara zajma Vladi Srbije. Iz Republičkog geodetskog zavoda najavljuju da će katastar do kraja iduće godine biti završen. To će doneti sigurnost vlasništva i uređenje tržišta nekretnina, što je jedan od preduslova našeg ulaska u EU. Ostalo je da se katastarski obradi svega 12% teritorije Srbije. Baza podataka u Geodetskom zavodu Srbije je izdeljena na 4.500 katastarskih opština. Republički geodetski zavod je dobio nadležnost registracije i premera državnih granica, da vodi računa o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka, da se bavi procenom vrednosti nepokretnosti, a u obavezi je da do 2011. godine Srbija ima novi koordinatni sistem u skladu sa drugim zemljama EU. Baza podataka Geodetskog zavoda ubuduće bi trebalo da bude polazna tačka za odluke o strateškoj gradnji, poput koridora 10, kineskog mosta, obilaznice. Sakupljeni i na jednom mestu, podaci o premeru površine i vlasničkoj strukturi su ono što najviše zanima i buduće investitore.