Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

27. januar 2009.   POSETA AMBASADORA RUSKE FEDERACIJE KOMORI BEOGRADA

Janković: ''U narednom periodu neophodno je raditi na inteziviranju biznis dijaloga beogradske i ruske privrede''

U Privrednoj komori Beograda održan je radni sastanak Aleksandera Konuzina, ambasadora Ruske Federacije u Beogradu i mr Milana Jankovića, predsednika Privredne komore Beograda, na kome je pisustvovao i Goran Perčević, generalni direktor kompanije ''Interkomerc''.
Nakon upoznavanja ambasadora Ruske Federacije sa potencijalima beogradske privrede i dosadašnjom saradnjom beogradske i ruske privrede, mr Janković je istakao da je neophodno intenzivnije korišćenje bilateralnog dijaloga, odnosno uspostavljanje čvršće saradnje, kako između regija, tako i između malih i srednjih preduzeća dveju zemalja.
On je istakao da je, i pored postojeće saradnje, gde se pre svega misli na privatizaciju srpskih preduzeća od strane ruskih, ali i na podršku koju Ruska Federacija nudi srpskim firmama za otvaranje preduzeća na ruskom tržištu, neophodno omogućiti malim i srednjim preduzećima dveju zemalja da na što lakši način ostvare odgovarajuće poslovne kontakte i time obezbede plasman svojih proizvoda na strano tržište.