Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

 
31. maj 2010.    
PRVI KONGRES RURALNOG TURIZMA "MULTISEKTORSKA PARTNERSTVA KAO TEMELJ KREIRANJA RURALNE TURISTIČKE DESTINACIJE"

Prvi  kongres ruralnog turizma Srbije  pod nazivom ’’Multisektorska partnerstva kao temelj kreiranja ruralne turističke destinacije’’, održan je u Kragujevcu 27. i 28. maja 2010. godine u organizaciji  Privredne komore Beograda i belgijskog Caritas-a, uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, u saradnji sa Udruženjem ’’Seoski turizam Srbije’’, Centrom za odgovorni održivi razvoj ruralnog turizma i Gradom Kragujevcem.
Na Kongresu su predstavljene dosadašnje aktivnosti u razvoju ruralnog turizma u Srbiji i mogućnosti razvoja ovog sektora. Državni sekretar ministarstva ekonomije dr Goran Petković je ocenio da ruralni turizam u Srbiji ima velike potencijale i zadatak države je da šansu pretoči u konkretne poslove.
Prema oceni međunarodnih učesnika u Srbiji ruralni turizam još uvek nije dovoljno razvijen, mada se u poslednjih pet godina beleži povećanje broja turista na selu.
Potpisana je Deklaracija o ruralnom turizmu koja definiše ulogu svih subjekata koji su uključeni u pružanje usluga.
Potpisujući ovu Deklaraciju o ruralnom turizmu, potpisnici su se obavezali da je dosledno sprovode, a ona ostaje otvorena za pristupanje i svim drugim subjektima koji su spremni  da  sinhronizovanim zajedničkim delovanjem rade na ruralnom razvoju i razvoju ruralnog turizma Srbije. 
Medjunarodni učesnici iz Litvanije , Španije, Austrije ,Hrvatske , Slovenije, Bosne i Hercegovine i Belgije preneli svoja iskustva i primere dobre prakse.
Istaknuta je potreba za jačanje partnerstva javnog i privatnog sektora i doneti su zaključci koji će biti posticaj za dalju saradnju na svim nivoima.