Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

7. juni 2010.  REFERENTNA KAMATNA STOPA NEPROMENJENA

Prema saopštenju NBS, Monetarni odbor je na sednici održanoj 7. juna, razmatrao tekuća ekonomska kretanja i odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na nepromenjenom nivou od 8 odsto. Naredna sednica Monetarnog odbora održaće se 22. juna 2010. godine.