Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

25. februar 2009.   KONSTITUTIVNA SEDNICA SKUPŠTINE PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA

Na konstitutivnoj sednici Skupštine Privredne komore Beograda, održanoj 25. februara 2009. godine, jednoglasno je doneta Odluka o izmenama i dopunama Statuta Privredne komore Beograda, a za predsednika Skupštine Privredne komore Beograda u narednom četvorogodišnjem mandatu izabran je Zoran Milošević, potpredsednik Privredne komore Beograda. Jednoglasno su donesene Odluke o izboru potpredsednika Privredne komore Beograda i Odluka o izboru članova Upravnog odbora Privredne komore Beograda. Članovi Skupštine Privredne komore Beograda jednoglasno su doneli Odluku o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora Privredne komore Beograda i doneli Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda.
Zahvaljujući na podršci i izboru Zoran Milošević, predsednik Skupštine Privredne komore Beograda je istakao da je pred nama izuzetno težak period ekonomske krize, koja pogađa sve segmente društva. Naš je cilj da Komora zajedno sa privrednicima brojnim predlozima i inicijativama i dalje utiče na poboljšanje privrednog ambijenta, a to se može na najbolji način postići, unapređenjem saradnje sa Vladom, Skupštinom grada i drugim institucijama. Naša namera je da u narednom periodu kroz proces transformacije i unapređenja rada komorskog sistema, komore kao najbolji reprezent privrede budu nezaobilazan faktor u povezivanju državnih organa i privrede.