Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


8. jun 2010.
    NISKA CENA PŠENICE NA BERZI

Dok cena kukuruzu raste i prati rast evra i dolara, situacija na tržištu pšenice u Srbiji je veoma loša. Izuzetno niska cena hlebnog žita od 10,5 din/kg (30% niža od cene kukuruza), na berzi je već tri meseca, i posledica je ne količine, nego u prvom redu slabog kvaliteteta, pogotovo one pšenice koja je u vlasništvu državnih robnih rezervi. Ta okolnost može vrlo loše da utiče i na cenu novog roda.