Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


9. jun2010.
 EFSE ODOBRAVA KOMERCIJALNOJ BANCI KREDIT OD 20 MILIONA EVRA

Evropski fond za Jugoistočnu Evropu (EFSE) je saopštio da će Komercijalnoj banci  AD Beograd odobriti kredit od 20 mil EUR, za finansiranje investicija i obrtnog kapitala lokalnih mikro i malih preduzeća i preduzetnika, odobravanjem dugoročnih kredita  u iznosu do 100.000 EUR. Ovo je drugi krediti koji je EFSE odobrio Komercijalnoj banci za refinansiranje kredita za mikro i mala preduzeća, a prvi je odobren u maju 2009. godine u istom iznosu. Kako se navodi u saopštenju EFSE taj kredit je olakšao otvaranje novih radnih mesta i ubrzao rast mikro i malih preduzeća i doprineo većem poverenju u bankarski sektor u Srbiji.