Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


14. jun 2010.
  KIŠE OŠTETILE USEVE

Nedavne obilne padavine dovele su do višednevnog zadržavanja vode na njivama i prouzrokovale propadanje useva na hiljadama hektara. Preterana količina vode koja se u zoni korenovog sistema zadrži više dana, dovodi do smanjenja koncentracije kiseonika i do propadanja biljaka, jer dolazi do “eksplozije” bolesti. Pored toga, ni ekstremno visoke temperature vazduha poslednjih dana ne odgovaraju pšenici, jer su biljke u fazi nalivanja zrna, pa se u ovoj situaciji prekida proces fotosinteze, što dovodi do “prisilnog zrenja”, a time i do smanjenja prinosa.