Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

14. jun 2010. PKB IMA ZNAČAJNE PROIZVODNE MOGUĆNOSTI 

Korporacija PKB, koja je nedavno prešla u nadležnost Grada Beograda, ima 21.600 hektara obradivih površina - iako to zemljište spada u grupu težih za obradu, jer preovlađuje ritska crnica, proizvodnja, uz korektnu tehnologiju, daje dobre prinose. PKB je po prinosima po jedinici površine lider u poljoprivredi Srbije. Kada je reč o stočarstvu, potencijali iznose 65 miliona litara svežeg mleka godišnje i 4.000 tone mesa (žive mere). Pored toga, PKB ima i pogone za smeštaj i doradu žitarica.