Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

17. februar 2009.   PREDSEDNIK KOMORE BRČKO DISTRIKT U POSETI KOMORI BEOGRADA

Predsednik Privredne komore Brčko distrikt, gospodin Ilija Stjepanović boravio je u radnoj poseti PK Beograda radi upoznavanja sa načinom rada i organizacijom Komore, kao i sagledavanja mogućih oblika saradnje u okviru komorskog sistema.
Komora Brčko distrikta sa svojih 600 članica, osnovana na dobrovoljnoj osnovi, predstavlja pravi servis svojih članica i u kontinuitetu doprinosi razvoju privrednih subjekata na svojoj teritoriji. Kako bi Komora podigla konkurentnost kompanija članica, predsednik se založio za jačanje međukomorske saradnje, prvenstveno povezivanjem privrednih subjekata na projektnom principu, formiranje konzorcijuma, organizovanje poslovnih susreta i seminara. Dogovoreno je da se u narednom periodu organizuje delegacija za Brčko, kako bi privrednicima Beograda bili predstavljeni investicioni potencijali i mogućnosti za saradnju. Najviše interesa za saradnju uočeno je u sektoru energetike, elektroprivrede, industrije i poljoprivrede.
Predsednik Privredne komore Beograda mr Milan Janković izrazio je spremnost da komora Beograda pruži svu podršku i pomoć u prenošenju pozitivnih iskustava u praksi kako bi ojačala svoje kapacitete i povezala privrednike u cilju stvaranja konkretnih poslovnih kontakata.