Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


15. jun 2010.
KONFERENCIJA O TRŽIŠTU POLJOPRIVREDNO – PREHRAMBENIH PROIZVODA 

Na konferenciji “Stanje i očekivanja na tržištu poljoprivreno - prehrambenih proizvoda u Srbiji”, koja se u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Kancelarije američkog Ministarstva poljoprivrede pri Ambasadi SAD u Beogradu, održava 14. i 15. juna, izneto je da je srpska poljoprivreda prebrodila najteže vreme krize i da, sa resursima koje ima, može ostvariti znatno bolje rezultate. Srpska poljoprivreda mora se pripremiti za veliko tržiste EU od pola milijardi ljudi, gde je čeka žestoka tržišna utakmica. Srbija će uvesti “bejz lajn” model, koji će omogućiti projekciju poljoprivredne proizvodnje 10 godina unapred, na osnovu istorijskih podataka i makroekonomskih pokazatelja, a uz pomoć matematičkih modela.