Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

4. jun 2010.   ODRŽANO SAVETOVANJE PLATNE KARTICE 2010

U Privrednoj komori Srbije je održano tradicionalno osmo savetovanje 'Platne kartice 2010', na kome je ocenjeno da sa oko šest miliona izdatih platnih kartica, Srbija ima prostora da poveća obim bezgotovinskog plaćanja.
Savetovanje je otvorila ministarka za telekomunikacije i informaciono društo Jasna Matić, naglasivši da je ostvarena jako dobra saradnja sa drugim ministarstvima, Narodnom bankom Srbije i Privrednom komorom. Posebno je istakla  da je u prethodne dve godine napravljen značajan pomak u ovoj oblasti, da su doneti odredjeni zakoni, a neki zakoni i propisi su u punoj meri zaživeli. Ona je ukazala na značaj postojanja otvorenog kanala komunikacije izmedju tog ministarstva, privrednika i bankara radi unapredjenja poslovanja u oblasti kartičarstva.
Ministarstvo telekomunikacija je, kako je navela Matić, u poslednje dve godine najviše radilo na uskladjivanju domaće regulative sa zakonima EU i podizanju transparentnosti u tom sektoru, kako bi se gradjani na vreme pripremili za predstojeće promene u oblasti telekomunikacija i informacionog društva.
Potpredsednik Privredne komore Srbije Slobodan Samardžić je istakao da je, u uslovima ekonomske krize, važno da se broj od oko šest miliona izdatih platnih kartica u Srbiji ne smanjuje i da treba učiniti dodatni napor da se poveća broj onih koje su aktivne, takođe je naglasio da je neophodno stalno unapređenje poslovanja sa platnim karticama, razvoj sistema bezgotovinskog plaćanja i suzbijanje sive ekonomije u toj oblasti.