Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

16. jun 2010. OTVOREN CENTAR ZA BIOSENSING TEHNOLOGIJE

Na Fakutetu tehničkih nauka u Novom Sadu otvoren je Regionalni centar za biosensing tehnologije “Biosens“, sa najsavremenijom bežičnom senzorskom mrežom za osmatranje useva. Ovo je prvi multidisciplinarni istraživački centar za razvoj i primenu informacionih tehnologija i metoda u poljoprivredi, šumarstvu i zaštiti životne sredine, u kome se realizuju različiti međunarodni projekti vredni skoro dva miliona evra.  Centar će novootvorenim sistemom omogućiti monitoring polja kamerama postavljenim na bespilotnim letelicama, kao i prikupljanje, analizu i čuvanje podataka.