Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


16. jun 2010.
   VOJVOĐANSKE ETNO-SUVENIRNICE

U okviru projekta "Godina seoskih žena u Vojvodini", biće izgrađene montažne kućice sa rustičnom okućnicom u stilu vojvođanske etnokuće, kao mesta gde će se izlagati i prodavati suveniri i rukotvorine seoskih žena iz Vojvodine. Suvenirnica će biti izgrađena od drveta, sa tipičnim "sunčevim zabatom", ukrašenim ulaznim vratima i isturenim prozorima - "kibic fensterima", sa đermom i ukrasnom rustikom u dvorištu. Etnosuvenirnice će biti podignute na dvadesetak turistički najatraktivnijih lokacija u pokrajini, i ustupljene na upravljanje udruženjima žena, pa će neke od njih imati mogućnosti da se tu i zaposle.

Najaviljeno je i infomatičko umrežavanje udruženja seoskih žena sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Od 100 do 150 udruženja žena do kraja 2010. godine dobiće po lap-top, a time i mogućnost razmene aktuelnih informacija o projektima i konkursima. S obzirom da je u prethodnoj godini uspešno okončana obuka seoskih žena za pisanje projekata za prijavu na konkurse evropskih fondova, u ovoj godini se planira i realizacija jednog broja projekata u više seoskih sredina, što bi moglo da posluži kao primer i drugim sredinama.