Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

16. jun 2010.     POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI

Pošta Srbije i Privredna komora Beograda potpisali su Protokol o međusobnoj saradnji, kojim će kompanijama članicama Komore biti olakšano uvođenje novih informatičkih rešenja i tehnologija u poslovanje, razvijenih i podržanih od JP PTT Saobraćaja „Srbija“.
Pošta Srbije, kao regionalni lider u informaciono-komunikacionim tehnologijama i Komora Beograda, najstarija asocijacija privredničkog udruživanja u Beogradu, će razvojem elektronskih servisa i njihovim uvođenjem, pojednostaviti i pojeftiniti poslovanje, što će biti dobra osnova za realizaciju projekata e-uprave i modernizaciju celokupnog poslovnog okruženja.