Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

15. jun 2010.  UTICAJ NOVIH OBLIKA NELEGALNOG POSLOVANJA NA BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE I PRIVREDNE SUBJEKTE

U okviru sednice Skupštine Privredne komore Beograda, 15. juna održan je okrugli sto na kome su članovi Privredne komore Beograda informisani od strane nadležnih institucija u Beogradu i Srbiji o vidovima privrednog kriminala sa kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju, a koji značajno oštećuje, kako poslovanje firmi tako i budžet države.
Zaključak je da zakonske izmene moraju da idu u pravcu drastičnijeg kažnjavanja subjekata koji nelegalno posluju, većih ovlašćenja državnih organa u aktivnostima borbe sa ’’crnim’’ tržištem, jačanju odgovornosti privrednih subjekata u izmirenju svojih obaveza iz poslovanja, sprečavanju multiplikacije firmi kojima se „peru“ nelegalno zarađena sredstva, sprečavanje multiplikacije firmi od strane pojedinaca i sa njima povezanih lica, koji se neodgovorno ponašaju u poslovanju i koji se terete za zloupotrebu službenog položaja.