Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


17. jun 2010.
   PORAST CENA HRANE TOKOM NAREDNE DECENIJE
 

U izveštaju Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a, FAO, kao i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, OECD, navodi se da će cene hrane tokom naredne decenije uglavnom rasti, s tim da će cene nekih žitarica porasti za 15 do 40%. Do toga će dovesti sve veća potražnja za biogorivom, koje se pravi od žitarica, ali i veća potražnja zemalja u razvoju koje imaju sve prosperitetniju populaciju. Biće potrebni i povećanje proizvodnje hrane i regulative koje ohrabruju međunarodnu trgovinu hranom, kako bi se izašlo u susret potrebama sve veće svetske populacije.