Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


17. jun 2010.
 NAPREDAK SRBIJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE 

Na međunarodnoj konferenciji “Harmonizacija zakonodavstva Srbije sa pravom EU”, istaknuto je da je u poslednjih godinu i po dana Srbija učinila napredak u gotovo svim oblastima, a najveći napredak u oblasti trgovine, prava konkurencije i poljoprivrede, odnosno bezbednosti hrane. Važno je da zakoni koji se usvajaju budu dobri i da mogu da budu primenjeni, kao i da se povećaju i administrativni kapaciteti domaćih institucija.