Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


18. jun 2010.
   NIČU NOVE FARME OVACA

Prema zvaničnim statističkim podacima, na farmama i pašnjacima panonske ravnice ima oko 250.000 ovaca, a do pre četvrt veka bilo ih je i trostruko više. I pored toga što u Vojvodini postoje svi uslovi za razvoj ovčarstva, ta grana stočarstva još nije dovoljno razvijena, ali je na dobrom putu istinskog preporoda. U poslednje 3 godine, uz potporu kredita iz fondova za razvoj, samo na području Bačke podignuto je tridesetak savremenih farmi.