Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

21. jun 2010.   "DELTA AGRAR" I "FLORIDA BEL" NA TRŽIŠTU "GRICKALICA"

Upravni sud u Beogradu uvažio je tužbu "Delta agrara" i poništio rešenje Komisije za zaštitu konkurencije, kojim je bila odobrena koncentracija tog preduzeća i firme "Florida bel", koja se bavi prodajom "slanih grickalica", ali uz uslov da, osim proizvoda ove firme, u maloprodajnim objektima "Maksija", "Pekabete" i "C marketa" bude i 20% robe najmanje još jednog proizvođača. U obrazloženju odluke Upravnog suda navodi se da Komisija za zaštitu konkurencije nije "u postupku utvrđivanja da li postoji zloupotreba dominantnog položaja nekog učesnika na relevantnom tržištu roba ili usluga, kao odlučnu činjenicu, utvrdila šta predstavlja relevantno tržište", tako da činjenično stanje nije "pravilno i potpuno utvrđeno", kao i da Komisija nije izvodila dokaze na zakonit način, nego je donela odluku na osnovu svojih slobodnih procena.