Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

21. jun 2010.   POLJOPRIVREDNICI UZELI 28,3 MILIONA EVRA KREDITA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije saopštilo je da je oko 4.700 poljoprivrednika preuzelo kratkoročne i dugoročne subvencionisane kredite u ukupnom iznosu od 28,3 miliona evra. Do sada je 7 banaka odobrilo dugoročne kredite od 16 miliona evra - ProCredit banka, Erste banka, Kredi agrikol banka, Banka Inteza, Razvojna banka Vojvodine, Hypo Alpe Adria banka i Komercijalna banka Beograd. Istovremeno je 10 banaka isplatilo oko 12,2 miliona evra kratkoročnih kredita.