Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

21. jun 2010.   POTPISAN  UGOVOR O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA I JAT  AIRWAYS a.d.o.

Privredna komora Beograda podržava nastojanja svojih članova da podignu i poboljšaju kvalitet svojih usluga i podstiče njihove aktivnosti u stvaranju uslova za razvoj konkurentnosti na tržištu, čime i sama potvrđuje neophodnost postojanja i privrednog udruživanja.
Imajući u vidu savremene trendove poslovanja, ispunjenje evropskih kriterijuma za moderno i profesionalno poslovno komuniciranje i potrebu za unapređenjem i nadogradnjom odnosa sa klijentima putem kontinuirane profesionalne edukacije, Privredna komora Beograda, kao vodeća asocijacija privrede  potpisala je 21. juna 2010. godine Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa JAT Airways a.d.o, nacionalnom  aviokompanijom Srbije i jednom među prvim kompanijama kojima je IATA 2005. godine dodelila IOSA sertifikat za sigurnost izvršenja saobraćaja.
Predmet saradnje je obezbeđivanje kontinuirane poslovne edukacije zaposlenih u JAT Airways, uz isticanje značaja kontinuiranog usavršavanja kao prava i obaveze zaposlenih u renomiranim institucijama a u cilju unapređenja kvaliteta poslovanja, od strane potpisnika ugovora.