Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

13. mart 2009.    SUSRET SA GRADSKIM SEKRETAROM ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE

U Skupštini grada Beograda susreli su se gospodin Milan Vuković, sekretar za urbanizam i građevinske poslove i gospođa Mirjana Sićević, v.d. sekretara Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda. Tom prilikom su se dogovorili da će redovno i zajednički pristupati prevazilaženju svih problema kako bi se okončala dosadašnja praksa bespravnih objekata, nepostupanja po zakonu i uočene neažurnosti u radu organa upravljanja.

Sa svoje strane, Privredna komora Beograda je preuzela obavezu da kod svojih članica i svih investitora insistira na potpunoj i urednoj građevinskoj dokumentaciji, kojom se ova lica obraćaju Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, a što će svakako olakšati postupak i dovesti do ažurnijegi blagovremnog rešavanja predmeta. U konstruktivnom razgovoru i na obostrano zadovoljstvo, dogovoreno je čvtrsta dalja saradnja i najskoriji susret gradskog sekretara za urbanizam i građevinske poslove i članicama Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti u Privrednoj komori Beograda.