Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

24. jun 2010.  "DIJAMANT AGRAR" ULAŽE U FARMU ZA TOV JUNADI I U OTKUPNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE

U savremenu farmu za tov junadi u Futogu i otkupni centar za voće i povrće u Begeču, koje su otvorene 23. juna, kompanija "Dijamant Agrar" uložila je više od milijardu dinara. Farma junadi "Planta", greenfield investicija, prostire se na zemljištu od 5,5 hektara i predstavlja jednu od najvećih i nasjavremenijih farmi ove vrste u Srbiji. Otvaranjem ove farme, čiji se proizvodni deo sastoji se od devet štala, silosa za smeštaj hrane, kao i deponije za smeštaj stajskog đubriva kapaciteta 5.000 tona, omogućena je proizvodnja više od oko 2.000 grla godišnje, čije je meso namenjeno kako domaćem, tako i stranom tržištu. Centar za otkup voća i povrća ima 4.000 kvadratnih metara rashladnog prostora i u njemu se nalazi otkupna stanica, za koju je planirano da u prvoj godini rada otkupi 25.000 tona voća i povrća vrednosti preko 2 milijarde dinara, ali i da priprema robu za prodaju modernim distributivnim kanalima u skladu s najvišim svetskim standardima, što će omogućiti ne samo snabdevanje srpskog tržišta, nego i izvoz u druge zemlje.