Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

25. jun 2010. OTKUP KUKURUZA ZA IZVOZ  

Prema informacijama sa Produktne berze u Novom Sadu, kukuruz se  24. juna prodavao po ceni od 13,50 din/kg. Na rast cene utiče opadanje nivoa vode, nešto manja ponuda i rešenost izvoznika da prikupe dovoljne količine zrna za punjenje brodova, koji će stići u luke nakon smanjenja vodostaja, što će im omogućiti da ispune svoje ugovorene izvozne poslove. I pored rasta cene, nije realno očekivati da kukuruz dođe do nivoa jesenje trgovine 2007. godine, kada je prodavan po 17,50 dinara.