Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

25. jun 2010. VANREDNA ODBRANA OD POPLAVA 

JPV “Beogradvode” proglasilo je vanrednu odbranu od poplava na Savi, Dunavu uzvodno od Ušća i na njihovim pritokama na teritoriji Beograda, kao i na Kolubari sa pritokama, jer su dug kišni period, kao i povećan priliv planinskih bujičnih tokova uticali su na ponovni porast vodostaja, koji prevazilazi kotu vanredne odbrane od poplava. Vlada Srbije je na  sednici održanoj 24. juna razmatrala stanje u poplavljenim područjima i donela odluku da u najskorije vreme izdvoji novac za pomoć ugroženima.