Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

25. jun 2010. GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA SERBIA ORGANIKA 

Na godišnjoj skupštini Nacionalnog udruženja Serbia organika, koja je 23. juna održana u Privrednoj komori Srbije, prezentovani su dosadašnji rad i aktivnost, kao i planovi ovog udruženja. Dr Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, istakao je da bi organska proizvodnja hrane trebalo da bude strateški cilj zemlje, i da će Udruženje u ostvarivanju tog cilja imati podršku Ministarstva. Nada Mišković, predsednica Udruženja, iznela je da se procenjuje da u Srbiji trenutno ima oko 15.000 ha pod organskim usevima, i da bi ta površina mogla da bude mnogo veća. Takođe je istakla dobru saradnju koju je Udruženje ostvarilo sa Zadružnim savezom Beograda, čiji su predstavnici učestvovali u radu godišnje skupštine.