Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


01. jul 2009.    PRIPREMA NOVOG ZAKONA O RESTITUCIJI

Vlada Republike Srbije će do kraja 2009. godine predložiti Skupštini usvajanje Zakona o restituciji, jer je to jedan od uslova za evrointegracije. Prema Nacrtu zakona o restituciji starim vlasnicima vršiće se povraćaj u novcu kroz emitovanje državnih obveznica posle 2 godine, a naplata ovih hartija od vrednosti tek za 4 do 6 godina. Sam proces denacionalizacije i restitucije trajaće između 10 i 20 godina.

Pored novčanog obeštećenja, Nacrt zakona predviđa i povraćaj u naturi (iste nekretnine ili kompenzacija i sl.). Predmet restitucije mogu biti svi objekti, odnosno nepokretnosti na kojima nisu naknadno stečena prava. Šest godina je maksimalan period početka naplate obveznica države Srbije, namenjenih bivšim vlasnicima ili naslednicima. Srbija ima obavezu privatizaciije gradskog građevinskog zemljišta i taj Zakon se očekuje do kraja 2009. godine. Od imovine koja je oduzeta gradsko građevinsko zemljište čini 1,7% ukupnog zemljišta.

  • Procenjeni broj oduzetih nepokretnosti 140.000
  • Procenjena vrednost oduzetog 200 milijardi evra
  • Moguća nadoknada iz budžeta Srbije 10 milijardi evra.