Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

28. jun 2010.   INDUSTRIJA MLEKA TRAŽI IZMENE PRAVILNIKA O KVALITETU

Proizvođači mleka u Srbiji nisu zadovoljni Pravilnikom o kvaltietu proizvoda od mleka i starter kultura, čija bi primena trebalo da počne od 1. jula 2010. godine. Na sastanku Grupacije mlekarske industrije – proizvođača i prerađivača mleka Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije, održanom 25. juna, izraženo je nezadovoljstvo Pravilnikom, uz naglasak da ga je radila uska radna grupa, a da obavezuje sve mlekara u zemlji, odnosno da nije bilo dovoljno konsultacija sa proizvođačima. Proizvođači mleka su izrazili nezadovoljstvo i načinom javne rasprave, ne samo o ovom, nego i o mnogim drugim dokumenatima i pravilnicima, jer se ona obavlja i vodi samo preko sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mleka i starter kultura donet je 18. maja 2010. godine, i to je samo jedan od 130 pratećih pravilnika koji su doneti na osnovu 15 zakona o poljoprivredi, koje je lane usvojila Skupština Srbije.