Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

28. jun 2010.    PEČURKE NA PIJACAMA NIKO NE KONTROLIŠE

Kvalitet i zdravstvenu ispravnost pečurki koje se prodaju na pijacama niko ne kontroliše, jer su inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije nadležne samo, za proveru pečurki koje se nalaze na rafovima registrovanih radnji. Zbog toga Nacionalna organizacija potrošača Srbije savetuje potrošačima da izbegavaju kupovinu pečuraka na tržnicama, jer je tu nemoguće utvrditi gde su ubrane i kako su skladištene.