Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

29. jun 2010. EVROPA KUCA NA VRATA – SELJACI NESPREMNI

Sudeći po Predlogu gradske odluke o uslovima držanja domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji grada Subotice, Evropa je pred vratima. Naime, radi usklađivanja i uređivanja ove oblasti sa evropskim standardima, propisano je da seljaci na svojim porodičnim gazdinstvima u gradskom području smeju držati najviše 19 goveda i 99 svinja. Ukoliko žele da se ozbiljno bave stočarstvom, moraće da obezbede ranč van naselja, sa propisno uređenim objektima za stoku, uz standardizovane boksove, uslove za redovnu dezinfekciju (dezinsekciju i deratizaciju), kako nalaže Evropa. Ukoliko prekrše propisana pravila, biće kažnjeni novčano, a kazna se kreće i do milion dinara. U prekršaje spada, između ostalog, i ako "držalac" životinja zagađuje okolinu i uznemirava treća lica, ako objekte u kojima žive životinje ne čisti redovno, ako skladišti slamu i seno na manje od 10 metara od susedne parcele, ako dozvoli detetu mlađem od 14 godina da šeta svog psa.