Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

30. jun 2010.  KRIZA PENZIJSKOG OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIKA

Na predstavljanju publikacije “Penzijsko osiguranje poljoprivrednika” u Narodnoj banci Srbije, istaknuto je da je penzijsko osiguranje poljoprivrednika u Srbiji u ozbiljnoj krizi, zbog nezainteresovanosti poljoprivrednika i njihovog izbegavanja da uplaćuju doprinose. Jedno od mogućih rešenja za ovu situaciju moglo bi biti ukidanje obaveznog i prelazak na dobrovoljno osiguranje, jer država sve vreme vodi politiku nezameranja poljoprivrednicima i izbegava primenu prinude u naplati penzijskih doprinosa, pa je obavezno osiguranje praktično već pretvoreno u dobrovoljno. Problem je i evidencija o broju poljoprivrednih osiguranika, koja je potpuno nepouzdana.