Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

1.jul 2010.  NASTAVLJENO OSNIVANJE LOKALNIH FONDOVA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, do sada je potpisalo ugovore o osnivanju lokalnih fondova za razvoj poljoprivrede sa oko 80 opština u Srbiji. Cilj njihovog formiranja je podsticanje razvoja onih oblasti agrara koje su karakteristične za dato područje. Poslednji osnovan fond je u  Opštini Titel, koja raspolaže sa oko 20.000 ha obradivog zemljišta i izdvaja 10% budžeta, što je oko 10 miliona dinara, za razvoj različitih oblasti poljoprivredne proizvodnje.