Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

1.jul 2010.  REDIZAJNIRAN ŽIG ZDRAVA HRANA – ZELENA JABUKA

Prema saopštenju iz Privredne komore Srbije, redizajniran je žig Zdrava hrana - Zelena jabuka, posle 21 godine rada tog programa na unapređenju rada prehrambene industrije, stimulisanju konkurentnosti i afirmaciji kvaliteta. Takođe su inovirani standardi, odnosno kriterijumi i metodologija rada koji su zaštićeni i prilagođeni novim trendovima međunarodnog tržišta, na osnovu čega je u Zavodu za intelektualnu svojinu registrovan prvi sertifikacioni žig za prehrambene proizvode “Green Choice”, koji predstavlja novi brend u Srbiji. Taj žig će ubuduće na svojoj ambalaži moći da ponesu i strani proizvodi, čiji proizvođači za to budu zainteresovani.