Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

4. jun 2010.    KREDITI ZA IZGRADNJU

Vlada Republike Srbije usvojila je Program pomoći građevinskoj industriji, koji bi trebalo da pokrene domaću operativu. Program funkcioniše tako što će privatne banke kreditirati državu, koja će sa lokalnim samoupravama učestvovati sa po 10% učešća i tako finansirati izgradnju škola, vrtića, bolnica, ali i sportskih objekata kulture. Za ovaj program biće izdvojeno 300 miliona evra. Radna grupa, koja je formirana na nivou Vlade, pregovarala je sa bankama, koje su izuzetno zainteresovane za učešće u ovom programu. Banke će izdvojiti oko 24 milijarde dinara kredita, koji će vraćati, po pola Republika Srbija i lokalne samouprave. Krediti će biti isključivo dinarski, sa jednom godinom počeka i sa rokom otplate od pet godina, uz kamatu koja će biti uvećana za 2,5% u odnosu na kamatu Narodne banke Srbije. Republika i lokalne samouprave imaju obavezu da učestvuju sa po deset odsto sredstava u projektima, odnosno po tri milijarde dinara. Polovina od ovih sredstava biće izdvojena iz ovogodišnjeg budžeta, a polovina iz budžeta za sledeću godinu. Narednih dana će biti definisane sve procedure i donete sve potrebne uredbe, koje će odrediti uslove za preduzeća koje žele da učestvuju u programu. Jedan od uslova biće da su izgradili određen broj kvadrata za poslednje dve godine, da imaju određen broj zaposlenih i da su ulagali u sredstva za rad. Takođe, 70% građevinskog materijala koji se koristi prilikom radova mora biti proizvedeno u Srbiji.