Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

20. maj 2010.    FORMIRANO PREDUZEĆE "KORIDORI SRBIJE"

Vlada Srbije je na sednici donela Odluku da formira novo preduzeće "Koridori Srbije", koje će biti zaduženo za nastavak izgradnje Koridora 10 i autoputa Beograd - Boljare. "Koridori Srbije" biće društvo sa ograničenom odgovornošću i trošiće budžetska sredstva, a imaće između 30 i 40 zaposlenih. U novo preduzeće biće prebačen kadar iz "Koridora 10", ali i iz "Puteva Srbije" i Ministarstava za infrastrukturu i Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja. "Koridori Srbije" biće zaduženi za projektovanje, eksproprijaciju i izgradnju Koridora 10, ali i autoputa Beograd - Boljare, koji bi trebalo da postanu deo još jedne važne međunarodne saobraćajnice - Koridora 11. U planu je da se ovaj put poveže sa saobraćajnicama iz još četiri države iz Evropske unije (Italija, Mađarska, Bugarska i Rumunija) i tri koje su na putu da postanu njene članice (Hrvatska, BiH, Crna Gora).