Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

2. jul 2010.    ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA BIP AD

U ovoj godini planirana je proizvodnja oko 340 do 350.000 hektolitara piva, ali, da bi se prihodima ostvarenim prodajom mogli pokriti troškovi poslovanja, potrebna je proizvodnja od 450 do 500.000 hektolitara, čime bi se stekli i uslovi da BIP postane zanimljiv stranim partnerima za privatizaciju. U ovom trenutku BIP se nalazi u procesu restrukturiranja, a 3 strane pivare zainteresovane su da učestvuju u privatizaciji BIP-a, ali je rano govoriti o konkretnim pojedinostima, izneto je na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara "Beogradske industrije piva" A.D, održanoj 30. juna 2010. godine. Najavljeno je i da će se pred potrošačima uskoro naći novi redizajnirani brend BIP piva, kojim će ta pivara pokušati da vrati imidž i deo tržišta koje je izgubila. Proizvodnja piva bi u budućnosti mogla da bude izmeštena u Krnjaču, dok bi lokacija na Mostaru dobila drugačiju namenu.