Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

2.jula 2010.  REFERENTNA KAMATNA STOPA NBS OSTALA 8%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije, koji je po novom zakonu o NBS preuzeo nadležnosti Monetarnog odbora, na sednici održanoj 2.jula 2010. godine, razmatrajući  tekuća ekonomska kretanja, odlučio je  da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 8% godišnje. Poslednja promena referentne kamatne stope NBS bila je 11. maja kada je snižena sa 8,5 na 8%, a od početka 2010.godine  referentna kamatna stopa je smanjena ukupno za jedan i po procentni poen.