Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

5. jul 2010.    SRBIJA JEDINA U JUGOISTOČNOJ EVROPI IMA ZAKON O PIVU UDRUŽENJE

Srbija je jedina zemlja jugoistočne Evrope koja ima Zakon o pivu, kojim se uređuje proizvodnja, pakovanje, deklarisanje i kvalitet tog pića. Cilj Zakona ja da se uspostavljanjem sistema kontrole kvaliteta sirovina koje se koriste u proizvodnji, kao i kvaliteta piva, stvori osnova za oživljavanje i dalji razvoj proizvodnje piva u našoj zemlji, kao i preduzimanje efikasnijih mera agrarne politike u tom sektoru. Proizvodnja piva je u Srbiji 2009. bila osetno manja nego 2008., kada je, prema podacima Privredne komore Srbije, iznosila 650 miliona litara.