Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

8. jul 2010. KBC BANKA PRODUŽILA TRAJANJE SPECIJALNE PONUDE ZA STAMBENE KREDITE 

KBC Banka a.d Beograd produžila je trajanje specijalne ponude za stambene kredite  indeksirane u evrima, osigurane kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita, do 31. avgusta 2010. godine. Stambeni krediti se odbravaju se po trenutno najpovoljnijoj kamatnoj stopi na tržištu, od 4,45%  na godišnjem nivou (EKS 4,71% obračunate na bazi šestomesečnog EURIBOR-a na dan 22.03.2010. godine).Krediti se mogu koristiti za kupovinu postojećih nekretnina ili nekretnina u izgradnji, za izgradnju nekretnina, adaptaciju stambenog prostora ili otplatu stambenih kredita u korišćenju. Specijalna ponuda odnosi se i na kupovinu stanova izgrađenih uz pomoć projektnog finansiranja KBC Banke. U toku trajanja specijalne ponude, neće se naplaćivati troškovi obrade kreditnog zahteva.