Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

9. jul 2010.   SEMINAR ZA VETERINARSKE MEDICINSKE PROIZVODE

Svetska organizacija za zaštitu zdravlja životinja (OIE), u saradnji sa Upravom za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, od 26. do 28. jula u Beogradu organizuje međunarodni seminar za veterinarske medicinske proizvode. Na seminaru će učestvovati predstavnici zemalja članica OIE iz Evrope, kao i predstavnici međunarodnih organizacija. Seminar je veoma značajan, ne samo iz aspekta unapređenja registracije i kontrole kvaliteta i prometa veterinarskih lekova i medicinskih sredstava, lečenja životinja, kontrole zaraznih bolesti, već i iz aspekta bezbednosti hrane, odnosno kontrole rezidua lekova u hrani životinjskog porekla.