Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


18. jun 2010.
    ODOBREN ZA FINANSIRANJE PROJEKAT PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA "KAČERSKI MED"

Potpisivanjem Ugovora sa Delegacijom EU u Srbiji, 18. juna 2010. godine, zvanično je počela realizacija projekta Privredne komora Beograda "Kačerski med". Projekat se realizuje uz finansijsku podršku EU, u okviru poziva "Jačanje dijaloga između civilnog društva Srbije i EU", kojim rukovodi Delegacija EU u Republici Srbiji, a implementira GOPA Consultants.

Projekat "Kačerski med" Privredna komora Beograda realizuje sa partnerima – Konfederacijom za prehrambenu industriju i industriju pića EU, Asocijacijom odgajivača karnike Srbije, Udruženjem pčelara "Budućnost", i uz saradnju sa opštinom Lazarevac.

Cilj projekta je da se na ograničenoj regiji Srbije uspostavi tehnologija proizvodnje meda, koja omogućava registrovanje proizvoda sa geografskom oznakom. Projekat predviđa izradu elaborata, kojim će med sa područja nekadašnje kačerske nahije biti prijavljen kod Zavoda za zaštitu intelektuelne svojine, za registrovanje geografske oznake. Ovim će praktično svi pčelari sa označenog područja, koji budu učestvovali u projektu i u proizvodnji meda budu poštovali utvrđena pravila i procedure, dobiti priliku da pod imenom "Kačerski med" proizvode i prodaju med sa geografskom oznakom, čime će Privredna komora Beograda dati dodatni podsticaj razvoju ove delatnosti, plasmanu na tržište EU, a time i unapređenju privrede regiona.

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

Realizacija u okviru projekta koji finansira EU "Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU", www.dijalog.org.rs