Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. jul 2010. POČINJE SA RADOM SAJT PREKO KOG ĆE DOMAĆE GRAĐEVINSKE FIRME MOĆI DA SE REGISTRUJU I KONKURIŠU ZA RAD NA GRAĐEVINSKIM PROJEKTIMA

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima za određivanje ponuđača koji mogu učestvovati u realizaciji projekata propisanih Zakonom o pdsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize.
U skladu sa tim od ponedeljka 12. jula 2010. počinje sa radom sajt www.pomocgradjevini.rs, preko koga će sve domaće građevinske firme koje ispunjavaju propisane uslove moći da se registruju i konkurišu za rad na građevinskim projektima. Projekte će pokrenuti Vlada Srbije i jedinice lokalne samouprave.
Pravo registracije imaju sva privredna društva, odnosno druga pravna lica, koja su u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  upisana u odgovarajući registar za izradu planske dikumentacije, izradu tehničke dokumentacije, kao i za građenje objekta, odnosno za izvođenje radova.