Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. jul 2010.   PRIVREDNA KOMORE BOGRADA UČESTVUJE U PROGRAMU REGIONALNOG RAZVOJA

Zadružni savez Beograda i Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije u okviru priprema za izradu projekta kojim će se aplicirati za sredsrtva iz Regionalnog socio-ekonomskog razvojnog programa (RDEPR2), održali su u Privrednoj komori Beograda sastanak sa potencijalnim partnerima. Na sastanku su razmenjena mišljenja o projektnoj ideji, ciljevima i glavnim aktivnostima, kao i dosadašnja iskustva sa projekata iz evropskih fondova. Dogovoreni su rokovi za izjašnjavanje o partnerstvu i naredne aktivnosti u pripremi za izradu predloga projekta. Jedan od glavnih ciljeva RDEPR2 je promovisanje projekata regionalnog razvoja sa zadatkom očuvanja postojećih i otvaranjem novih radnih mesta.