Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

14. jul 2010. 

SPORAZUM SA BUSINESS SUPPORT COMPANY (BSC)

Privredna komora Beograda je potpisala ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa Business Support Company (BSC) u cilju stručne pomoći članicama komore iz oblasti finansijskog, pravnog i drugih vidova konsaltinga.
Prema potpisanom ugovoru BSC omogućila je članicama Privredne komore Beograda  da potrebnu pomoć i savet dobiju uz niže troškove i na odloženo plaćanje.
Konkrente usluge BSC-a koje se nude članovima Privredne komore Beograda možete videti na www.bsc.rs